Reklamační řád

 1. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
 2. Případné reklamace jsou řešeny individuální dohodou s kupujícím v souladu s platným právním řádem.
 3. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
 4. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.
 5. Informace o nejbližším servisním středisku poskytneme telefonicky nebo emailem.
 6. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. 
 7. Od přijetí reklamace má prodávající povinnost do 3 pracovních dnůkupujícího seznámit o přijetí reklamace a následně kupujícího informovat o dalším postupu při řešení reklamace.
 8. Lhůta pro vyřešení reklamace je 30 dnů.
 9. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 10. Záruka se nevztahuje na:
  •    vady vzniklé běžným používáním;
  •    nesprávným použitím výrobku, nevhodnou udržbou;
  •    nesprávným skladováním.

  Způsob uplatnění reklamace

  Reklamaci uplatňuje kupující písemně na kompletně vyplněném reklamačním formuláři (je přílohou tohoto reklamačního řádu) na adrese prodávajícího. Produkt spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete na adresu:
  Belda Trade s.r.o.
  Malíkova 4922/1, 949 01 Nitra
  tel. číslo: +420 735 880 674
  e-mail: beldasport@belda.sk

  Reklamační formulář najdete zdereklamacia[1]