Reklamační řád

 • Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
 • Případné reklamace jsou řešeny individuální dohodou s kupujícím v souladu s platným právním řádem.
 • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
 • Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.
 • Informace o nejbližším servisním středisku poskytneme telefonicky nebo emailem.
 • Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. 
 • Od přijetí reklamace má prodávají povinnost do 3 pracovních dnů kupujúceh seznámit o přijetí reklamace a následně kupujícího informovat o dalším postupu při řešení reklamace.
 • Lhůta pro vyřešení reklamace je 30 dnů.
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 • Záruka se nevztahuje na:
  •    vady vzniklé běžným používáním;
  •    nesprávným použitím výrobku, nevhodnou udržbou;
  •    nesprávným skladováním.

  Způsob uplatnění reklamace

  Reklamaci uplatňuje kupující písemně na kompletně vyplněném reklamačním formuláři (je přílohou tohoto reklamačního řádu) na adrese prodávajícího. Produkt spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete na adresu:
  Beldasport - Centro Nitra
  Akademická 1 / A,
  949 01 Nitra 0

  tel. číslo: 907 807 383,
  e-mail: sportcentro@belda.sk

  Reklamační formulář najdete zdereklamacia[1]